Teamcoaching is erop gericht om een team te ondersteunen bij het ontwikkelproces waarbij het team bewuster wordt van collectieve ineffectieve patronen in gedrag, denken en systemen. Het coachen van teams is een mooi en krachtig middel om afdelingen en groepen in staat te stellen hun werkzaamheden zo effectief mogelijk te realiseren .  

Daarbij komt de rol van de individuele teamleden ook zeker aan bod. Vanuit inzicht in de individuele kwaliteiten van de teamleden wordt gekeken naar wat zij aan het geheel kunnen bijdragen. Er wordt gewerkt aan de onderlinge samenwerking en de interactie.

Groei. Nieuwe uitdagingen. Gedoe. Achterblijvende resultaten. Als ambitieuze leider, manager of professional wil je hier graag iets aan doen.

Ik begeleid teams op nuchtere en energieke wijze om:

 • Individueel sterker te worden,
 • Mensen in hun kracht te zetten,
 • Teams te optimaliseren,
 • Samenwerking te verbeteren.

Samen verbinden we de kracht van de mensen aan de ambities van de organisaties. Mensgericht natuurlijk en met de organisatie doelen scherp op het netvlies. We gaan werken aan het verhelderen van doelen. Zowel bij de individuele teamleden als van het gehele team. Verheldering van taakverdeling onder teamleden, op basis van competenties en unieke talenten van teamleden, zodat ieder teamlid optimaal ingezet wordt .

Mogelijk zijn er onenigheden over doelstellingen, manier van werken, of de bijdragen van individuele teamleden voldoet niet aan de verwachtingen en/of mist men een gezamenlijke visie. Tijdens het teamcoachtraject maken we deze zaken bespreekbaar en begeleid ik het team bij het werken aan oplossingen .

Leerdoelen en leervragen kunnen zijn:

 • Op welke manier verbeteren we de communicatiesfeer?
 • Hoe gaat het team om met veranderingen?
 • Wat heeft het team nodig om doeltreffender, efficiënter en daadkrachtiger te functioneren?
 • Hoe krijgen wij de onderlinge samenwerking van teamleden op een constructieve manier bespreekbaar?
 • Op welke manier maakt het team optimaal gebruik van de unieke talenten van elk teamlid?
 • Hoe verbeteren wij de sfeer en daarmee het werkplezier in het team?
 • Wat heeft de groep nodig om als team nog prettiger en doelmatiger te functioneren?
 • Wat is hier de onderstroom?
 • Hoe formuleren we leervragen voor ons team?
 • Wie heeft hier de leiding?
 • Welke onbewuste systemen en patronen worden hier in stand gehouden?”

Resultaten van teamcoaching zijn steeds te vertalen naar de effectiviteit van het team als geheel.

Specifiek kunnen de volgende resultaten genoemd worden:

Verbeterde communicatie, groter onderling vertrouwen en openheid, een gezamenlijke visie ontwikkelen, een acceptabele verdeling van de taken met meer enthousiasme en positieve samenwerking in het team.