K.M. (schoolleider)

Cor is een geweldige, deskundige, empathische en ervaren coach. Een
mensenmens! Hij kan goed luisteren, heeft een sterk analytisch vermogen
en kan goed verbanden leggen. Hij weet op het juiste moment de juiste
vragen te stellen. Hij vult niet in en oordeelt niet. Kortom, ik ben heel
tevreden!

Klik hier voor de volledige referentie.