Bram

Door de gesprekken met Cor kom ik achter karaktereigenschappen van mijzelf die ik graag wil aanpassen. Dit werkt in de praktijk: bijvoorbeeld door zelf meer rust uit te stralen worden klassen rustiger. Nog een inzicht dat ik heb verkregen is dat ik deze strategie ook kan toepassen in mijn privéleven. Ik zie overeenkomsten tussen mijn privéleven en mijn professionele leven.

Klik hier voor de volledige referentie.