Ad

Het coachingstraject waar ik in ben gestapt, samen met Cor, bevalt me prima. Om een aantal redenen, die ik hieronder ga noemen en toelichten.
De coaching door Cor gebeurt in alle openheid. Ik heb zelden in zo’n kort tijdbestek mijn hele leven de revue laten passeren. Vertrouwen en openheid bevielen me zeer goed.
Inzicht in het communicatiepatroon, wat ik volg, heb ik wel eens eerder gehoord. Maar door de dialogen en oefeningen met Cor, ben ik me er veel meer bewust van geworden. Ik heb de patronen bij mezelf door. Dat vind ik wel een winst. Loslaten van bepaalde patronen is ook hier weer het toverwoord. Ik ben me er bewust van, maar het
doen is moeilijker. Het ‘eigenaarschap’ t.a.v. de afdeling/vakgroep moet ik proberen te delen. Dat lukt me alleen als ik de kwaliteiten van directe collega’s kan waarderen. Een mooi bewustwordingsproces. Ondanks alles proberen en dillemma’s toch proberen om sociale verbinden te leggen met collega’s.

Ik ben zeer tevreden over het traject hoe het tot nu toe gelopen is.