Teamcoaching

Teamcoaching is erop gericht om een team te ondersteunen bij het ontwikkelproces waarbij het team bewuster wordt van collectieve ineffectieve patronen in gedrag, denken en systemen. Het coachen van teams is een mooi en krachtig middel om afdelingen en groepen in staat te stellen hun werkzaamheden zo effectief mogelijk te realiseren .   Daarbij komt de …

Conflictcoaching

Waar mensen met elkaar leven en/of samenwerken, kunnen conflicten ontstaan. Vaak komen partijen er samen uit. Wanneer dat niet lukt, kan er een conflict ontstaan. Deze verstoorde relatie kan de leef of werk sfeer in negatieve zin beïnvloeden en kan zelfs leiden tot een relatie breuk of bijvoorbeeld ziekmeldingen op het werk.  Conflictcoaching helpt de onderlinge …